Ściany wewnętrzne

Innerväggar

Lätta skiljeväggar är icke bärande innerväggar som monteras inom den befintliga huskonstruktionen och som delar in större utrymmen i mindre rum och sektioner. De hör inte till den bärande konstruktionen och samverkar inte direkt med denna dvs. stommen, och får inte överföra någon belastning från andra konstruktionsdelar. De måste vara så pass lätta att innertaket klarar belastningen. De måste samtidigt säkra ljudkomfort och brandsäkerhet på angiven nivå.

 

 

 

Skiljeväggar förekommer oftast i form av stålregelväggar fyllda med ljuddämpade material och gipsskivor beklädda med papp. Akustisk isolering vid denna sorts skiljeväggar är absolut nödvändig. Dess syfte är att absorbera buller och samtidigt skydda mot brand. URSA erbjuder ett stort urval varor till utfyllnad i innerväggar som är anpassade till individuella önskemål och behov. Mineralglasull URSA GLASSWOOL är ett obrännbart och exceptionellt ljudabsorberande material. Dimensioner på URSA:s skivor är anpassade till standardstorlek i stålkonstruktioner vilket gör att ull inte behöver skäras till eller stuvas in. Mineralull URSA GLASSWOOL är ovanligt elastisk och spänstig och det är därför enkelt att lägga in extra ledningar eller kablar i dessa väggar utan att behöva utföra tidskrävande upp- eller inskärningar.