Information om dataskydd för WebbplatsWebbplats www.ursa.seVi är glada över ditt besök på denna Webbplats. Vi är fast beslutna att skydda dina personuppgifter och följa gällande lagstiftning om dataskydd, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR").

I denna information om dataskydd förklarar vi vilken information (inklusive personuppgifter) som vi behandlar i samband med ditt besök och användning av ovan nämnda digitala erbjudande ("Webbplats") eller anställningsförhållande.


I. Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Den som ansvarar för behandling av personuppgifter är URSA Polska Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Armii Krajowej 12, tel. +48 32 268 01 01, mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Alla hänvisningar till "vi" eller "oss" i denna information om dataskydd är en hänvisning till ovannämnda enhet.

Vår dataskyddsansvarige kan kontaktas via ovannämnda metoder eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


II. Vilka metoder använder vi?

För att följa gällande lagstiftning om dataskydd behandlar vi endast dina personuppgifter på grundval av en rättsligt grundad auktorisation eller om du har lämnat ditt samtycke. Detta gäller även för behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Vi kan på denna Webbplats samla information som inte tillåter oss att dra några direkta slutsatser om din person. I vissa fall, särskilt i kombination med andra uppgifter, kan denna information ändå betraktas som "personuppgifter" enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Dessutom kan vi även samla in information på denna Webbplats som inte gör det möjligt för oss att direkt eller indirekt identifiera dig. Detta är exempelvis fallet med aggregerade uppgifter om alla användare av denna Webbplats.


III.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Du kan använda vår Webbplats utan att ange några personuppgifter (såsom ditt namn, din postadress eller din e-postadress). Även i detta fall måste vi behandla vissa uppgifter för att du ska kunna använda vår Webbplats. Dessutom använder vi vissa analysmetoder på denna Webbplats.

 1. Loggfiler: När du besöker denna Webbplats lagrar vår webbserver automatiskt domännamnet eller IP-adressen för den begärande datorn (detta är vanligtvis en dator från din internetleverantör), inklusive datum, tid och varaktighet för ditt besök, de undersidor/webbadresser du besöker och information om de applikation(er) och terminal(er) som du använder för att se våra sidor.
 2. Cookies: För att göra vår Webbplats så användarvänlig som möjligt använder vi, liksom många andra webbplatsoperatörer, cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare. Dessa filer hjälper oss att känna igen vissa preferenser som våra besökare har när de surfar för att kunna designa vår webbplats i enlighet med detta. De flesta av de cookies vi använder är sessionsbaserade cookies. De tas automatiskt bort i slutet av ditt besök. Vi använder emellertid även permanenta cookies. Dessa möjliggör förbättring av användarupplevelsen. Våra cookies samlar inga personuppgifter och är inte lämpliga för att identifiera dig på tredje parts Webbplatser. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies så att användningen av cookies blir transparent för dig. I princip kan du även vägra att godkänna cookies via dina webbläsarinställningar. Detta kan emellertid innebära att du kanske inte kan använda alla funktioner på Webbplatsen.
 3. Webbplatsanalys via Google Analytics: Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") på vår Webbplats för att kontinuerligt förbättra den. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator och som möjliggör analys av användningen av Webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna Webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i Europa (eller i ett medlemsland i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) för anonymisering av IP-adressen, så att en personlig referens utesluts. Endast efter att IP-adressen anonymiserats överförs den förkortade IP-adressen till en Google-server i USA där den lagras. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den här Webbplatsen använder Google Analytics med en förlängning för anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Google kommer för vår räkning att använda de insamlade uppgifterna för att utvärdera din användning av Webbplatsen, för att sammanställa rapporter om Webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till användningen av Webbplatsen. IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics kombineras inte med några andra Google-data.
Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill emellertid påpeka att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna Webbplats. Genom att hämta och installera plugin-modulen för webbläsaren som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. kan du också förhindra att Google samlar in uppgifter som genereras av cookien och som hänvisar till din användning av Webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter. En cookie med ett automatiskt uteslutningsalternativ ställs in som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna Webbplats. Ytterligare information om dataskydd i Google Analytics finns här http://www.google.com/analytics/terms/se.html och här http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.


IV. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 1. Vi behandlar personuppgifter som eventuellt finns i loggfiler för att du ska kunna använda vår Webbplats; denna behandling baseras på artikel 6 paragraf 1f) i GDPR för syftet av vårt berättigade intresse att driva vår Webbplats.
 2. Vi behandlar de uppgifter som samlas in genom användning av cookies och pseudonymiserade användarprofiler i syfte att utföra direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och vidareutveckla våra digitala erbjudanden utifrån användarnas behov baserat på artikel 6 paragraf 1f) i GDPR i syfte av vårt berättigade intresse att analysera användningen av vår Webbplats.
 3. Vi behandlar de uppgifter som tillhandahålls för att använda våra informations- och rådgivningsalternativ för att förse dig med det valda alternativet och, om du har valt att registrera dig för vårt nyhetsbrev, för att registrera dig och förse dig med nyhetsbrevet. Vi behandlar dessa personuppgifter på grundval av ditt samtycke och enligt artikel 6.1 a GDPR. Observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att ge någon anledning bara genom att kontakta oss via de kontaktkanaler som anges på den första sidan av denna information om dataskydd. Du hittar också en länk för att avsluta prenumerationen i varje e-postmeddelande.
 4. Vi kan även behandla uppgifter relaterade till din användning av vår Webbplats för att efterfölja rättsliga skyldigheter som vi är underställda. Denna behandling baseras på artikel 6 paragraf 1c) i GDPR
 5. Vid behov behandlar vi personuppgifter (förutom behandling i samband med anställningsförhållanden eller efterlevnad av rättsliga skyldigheter) för våra berättigade intressen eller för en tredje parts berättigade intressen baserat på artikel 6 paragraf 1f) i GDPR. Berättigat intresse kan inkludera:
  1. inrättande av eller försvar mot rättsliga anspråk
  2. förebyggande och utredning av brott
  3. förvaltning och vidare utveckling av vår affärsverksamhet inklusive riskhantering

V. Är du skyldig att lämna uppgifter?

Informationen som krävs för registrering för vårt nyhetsbrev, tillhandahållande av information och rådgivning, genomförande av onlinebeställningar eller registrering som användare eller skapande av kundkonto är markerad som obligatorisk information i motsvarande område på Webbplatsen (t.ex. ett onlineformulär). Om du inte tillhandahåller den obligatoriska informationen är det inte möjligt att använda respektive funktion.

Om vi samlar in ytterligare uppgifter från dig kommer vi att informera dig om att tillhandahållandet av sådan information baseras på en rättslig eller avtalsenlig förpliktelse eller är nödvändig för avtalets genomförande. Vi anger vanligtvis vilken information som kan lämnas frivilligt och som inte heller baseras på en rättslig eller avtalsenlig skyldighet eller som är nödvändig för ett avtal.


VI. Vem erhåller eller har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas vanligtvis inom vårt företag. Beroende på personuppgifternas kategorier får endast särskilda avdelningar/organisatoriska enheter tillgång till dina personuppgifter. Sådana enheter inkluderar särskilt de avdelningar som ansvarar för våra digitala erbjudanden (t.ex. Webbplatser) och vår IT-avdelning. Baserat på ett roll-/rättighetshanteringskoncept är tillgången till personuppgifter begränsad till de funktioner och den omfattning som är nödvändiga för ändamålen med behandlingen.

Om, och i den mån det är tillåtet enligt lag, kan vi överföra dina personuppgifter till mottagare utanför vårt företag. Sådana externa mottagare kan inkludera:

- tjänsteleverantörer som, baserat på separata avtal med oss, tillhandahåller vissa tjänster, eventuellt inklusive behandling av personuppgifter, samt underleverantörer som godkänts av våra tjänsteleverantörer;

- privata eller offentliga organ, i den utsträckning vi är skyldiga att överföra dina personuppgifter på grundval av en rättslig skyldighet som vi är föremål för.


VII. Använder vi automatiserat beslutsfattande?

I samband med driften av våra Webbplatser använder vi vanligtvis inte automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) i den mening som avses i artikel 22 i GDPR. Om vi tillämpar sådana processer i framtiden kommer vi att informera dig separat i enlighet med gällande lagbestämmelser.


VIII. Överförs uppgifter till länder utanför EU/EES?

Personuppgifter behandlas i allmänhet inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi avser inte att överföra personuppgifter till andra länder.

Information kan överföras till mottagare i så kallade ”tredje länder” i samband med användning av tjänsteleverantörer för att tillhandahålla webbanalystjänster. "Tredje länder" avser länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den nivå av dataskydd som finns i Europeiska unionen inte automatiskt kan förutsättas.

Om den överförda informationen innehåller personuppgifter, säkerställer vi före en sådan överföring att den nödvändiga tillräckliga dataskyddsnivån garanteras i respektive tredjeland eller med mottagaren i tredjelandet. Detta kan särskilt bero på en så kallad "tillräcklig lösning" från Europeiska kommissionen som fastställer en lämplig nivå av dataskydd för ett visst tredjeland som helhet. Alternativt kan vi också basera dataöverföring på de så kallade ”EU-standardavtalsklausulerna” som överenskommits med en mottagare eller, när det gäller mottagare i USA, som överensstämmer med principerna för det så kallade ”sekretesskyddet mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield)”. Vi förser dig gärna med ytterligare information om lämpliga garantier för att behålla en lämplig nivå av dataskydd på begäran. Kontaktuppgifterna finns i början av denna information om dataskydd. Information om deltagarna i sekretesskyddet mellan EU och USA finns även här www.privacyshield.gov/list.


IX. Hur länge lagras dina uppgifter?

Vi lagrar vanligtvis personuppgifter så länge som vi har ett berättigat intresse i att behålla sådana uppgifter och där den registrerades intresse inte hindrar den fortsatta behandlingen. Vi kan fortsätta att lagra uppgifterna, även utan ett berättigat intresse, om det finns någon rättslig skyldighet (t.ex. att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter). Vi tar bort personuppgifter, även utan begäran från den registrerade, så snart som ytterligare lagring inte längre behövs för de ändamål som uppgifterna samlades in för eller på annat sätt behandlades eller om ytterligare lagring inte är tillåten enligt lagen.

Vad gäller den ovan nämnda behandlingen utför vi med regelbundenhet:

- borttagning av loggdata inom sju dagar om ytterligare lagring inte krävs för de ändamål som föreskrivs enligt lagen som t.ex. detektering av felanvändning och detektering och korrigering av tekniska fel;

- - borttagning av uppgifter som behandlas i samband med en onlinebeställning efter utgången av de lagstadgade lagringsperioderna;

- borttagning av uppgifter som behandlas i samband med en registrering av t.ex. användare eller kundkonto efter uppsägning av registrering eller borttagning av kundkonto

Om personuppgifter måste lagras för att uppfylla en rättslig skyldighet behålls sådana uppgifter fram till slutet av respektive lagringsperiod. Om personuppgifter endast behandlas för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter är tillgången till sådana uppgifter vanligtvis begränsad så att uppgifterna endast är tillgängliga om det behövs för lagringsskyldigheten.

X. Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad kan du:
- begära tillgång till dina personuppgifter, artikel 15 i GDPR;
- begära korrigering av felaktiga personuppgifter, artikel 16 i GDPR;
- begära borttagande av dina personuppgifter, artikel 17 i GDPR;
- begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, artikel 18 i GDPR;
- utöva din rätt till dataportabilitet, artikel 20 i GDPR;
- invända mot behandlingen av dina personuppgifter, artikel 21 i GDPR.
Ovannämnda rättigheter kan göras gällande gentemot oss t. ex. genom att meddela oss via de kontaktuppgifter som anges på den första sidan av denna information om dataskydd.

Vid ytterligare frågor kan du också kontakta vårt dataskyddsombud: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål avseende hanteringen av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet, artikel 77 i GDPR.