bool(false)

 

Om företaget

URSA är av en av de ledande tillverkarna och distributörerna av högklassiga material för termisk och akustisk isolering, vilka används i bostads-, industri-, kommersiell- och allmänbyggande. Hög standard på våra produkter är för oss lika viktig som balans med naturen och miljön och arbete för hållbar utveckling.


Om URSA

Företagets etablering.
Företaget grundades år 1949, och är sedan 2017 en del av Xella Group – en världsledande leverantör av energisnåla lösningar för byggande. Tack vare mångårig erfarenhet, ständig strävan efter utveckling och förbättring av våra produkter kan vi leva upp till kundernas förväntningar. Vi erbjuder innovativa och komplexa lösningar för termisk och akustisk isolering som bygger på material med mångsidiga egenskaper och breda användningsområden.


Xella-grupp

Xella grupp är en internationell leverantör av byggmateriallösningar. Dess huvudkontor ligger i Duisburg i Tyskland. Gruppen har 97 tillverkningsenheter i 20 länder och säljorganisationer i drygt 30 länder. Xella har en ledande position på flera marknader. Dess framgång beror på starka varumärken i premiumsortiment, tjänster av högsta kvalitet, en seriös affärsmodell och ständig förstärkning av strategin som marknadsledare vad gäller kostnader. Tack vare sådana varumärken som Ytong, Hebel och Silka har Xella blivit en av de största tillverkarna av lättbetong och kalksandsten. Märket Multipor betyder obrännbara isoleringsskivor. Xella produkter är beständiga både vad gäller tillverkningsprocessen och användningen. De bidrar väsentligt till byggande av energisnåla hus med hög kvalitet och därigenom till skydd av miljö och naturresurser.


Vår mission och värden

På URSA anställs medarbetare som följer samma etiska principer som bolaget och identifierar sig till fullo med sin firma. Bolagets strävan efter ledarskap på marknaden, ambition att uppnå de bästa resultaten, flexibilitet och öppenhet för ändringar, och samtidigt vid omsorg om kundens välbefinnande och högkvalitativa kundrelationer, är våra medarbetares passion. Vi prioriterar strävan till ständig utveckling, ansvarsfullhet, hängivenhet och respekt både gentemot våra kunder, anställda och mot miljön. Genom att agera efter etiska principer organiserar vi och förbättrar ständigt distributionsnätverk för våra byggisoleringsprodukter som garanterar energibesparing, termisk och akustisk komfort men också hygien, säkerhet och brandskydd.


URSA bryr sig om miljö och hållbar utveckling

Arbetet för hållbar utveckling är ett viktigt område för URSA:s verksamhet. Det är ett av våra huvudmål och prioriteringar som styr tillverkningssättet för våra isoleringsmaterial och dess funktionalitet.

URSA bryr sig om miljö och hållbar utveckling


Energibesparing och minskning av koldioxidutsläpp
Klimatförändringar tvingar oss att analysera koldioxidutsläpp i atmosfären och till ett effektivt utnyttjande av de redan begränsade energiresurser som förbrukas snabbare än de hinner förnyas. Idag behöver naturen 16 månader för att förnya resurser som vi förbrukat på 12 månader. På 2030-talet - enligt försiktiga FN- prognoser - kommer resurser som förbrukas på ett år att behöva två år för att förnyas. Det innebär att mänskligheten kommer att behöva två planeter och att vi lever på kredit gentemot moder natur och att kommande generationer kommer att tvingas återbetala vår kredit trots att det är deras resurser vi förbrukar.


Återvinning och förnyelsebara resurser
Ett ytterligare syfte för URSA är att tillverka miljövänliga isoleringsmaterial på ett miljösäkert sätt. Tack vare en speciell teknologi elimineras redan i tillverkningsskedet utsläpp av skadliga ämnen. URSA:s mineralull är glasull som tillverkas av upp till 50% återvunnet returglas med tillsats av kiselsten, dvs. den populära sanden - den på jordklotet rikast förekommande och snabbt förnybara mineralen. I slutskedet erhåller vi högkvalitativa material vad gäller termisk och akustisk isolering, tillverkade av lättillgängliga och förnyelsebara samt från recycling återvunna råvaror. Detta innebär i sig energibesparande, avfallsmängdbegränsning och därmed stödjande av hållbar utveckling.