URSA MULTISKIVA 35

URSA mineral glasull, enfaced styrelse. En lätt ånggenomsläppligt material, komprimerad, icke brännbart, ljudabsorberande, mögel och svampar bevis,
elastiska fibrer. Obrännbart, ljudabsorberande, ånggenomsläppligt, komprimerat, motståndskraftigt mot mögel och svampar, gjort av elastiska fibrer.
URSA KOMFORT S 39

 

 

 

Användning
Tekniska detaljer

Egenskaper:
• värmeledningstal λD = 0,035 W/mK tidsinvariant
• brandreaktion euroklass - A1 (obrännbart)
• ånggenomgångsmotstånd MU - MU1 (μ ≈ 1,0)
• tjocklektolerans T - T3
• dimensionsstabilitet DS - DS(70,-) (≤ 1,0 %)
• luftflödesmotstånd AFr - AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m2)

Dimensioner och emballage

artikelnummer
tjocklek
[mm]
bredd
[mm]
längd
[mm]
bredd
[m2K/W]
rulle
[m2]
pall paket
[st] [m2]
2094098
95
565
1 170
2,70
6,61
20
132,21

Ladda ner