URSA ROLL 38

Mineralullmatta för värme-, brand- och ljudisolering.
Material: obrännbar, ljudabsorberande, ånggenomsläpplig, komprimerad,
mögel- och svamptålig, tillverkad av elastiska fiber.
URSA KOMFORT S 39

 

 

 

Användning
Tekniska detaljer

Egenskaper:
• värmeledningstal λD = 0,038 W/mK tidsinvariant
• brandreaktion euroklass - A1 (obrännbart)
• ånggenomgångsmotstånd MU - MU1 (μ ≈ 1,0)
• tjocklektolerans T - T2
• luftflödesmotstånd AFr - AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m2)

Dimensioner och emballage

artikelnummer
tjocklek
[mm]
bredd
[mm]
längd
[mm]
bredd
[m2K/W]
rulle
[m2]
pall paket
[st] [m2]
2094040
45
455
7 500
1,15
13,65
30
409,50

Ladda ner